Tłumaczenia przysięgłe specjalizują się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów .

języki europejskie tłumaczenia przysięgłe w Złotowie

Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu. Za stronę tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami po przetłumaczeniu.  

Za stronę obliczeniową tłumaczenia przysięgłego (tłumaczenie uwierzytelnione) uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków.

Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się jako całą.

W razie tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego) sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków

(Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 131 § 8).

Tłumaczenia zwykłe specjalizują się w przekładzie wszelkich dokumentów ale bez uwierzytelnienia (bez pieczęci tłumacza).

Wymiar takiej strony jest uzależniony od rodzaju języka np: z holenderskiego wynosi: 1500 znaków po przetłumaczeniu, z pozostałych języków najczęściej jest to 1800 znaków ze spacjami.

Przyjmuję do tłumaczenia: - dokumentację techniczną (instrukcje obsługi, podręczniki, karty charakterystyki) - dokumenty prawne (umowy, akty, pozwy, wyroki, pełnomocnictwa, przepisy prawne) - teksty ekonomiczne (bilanse, zestawienia, przepisy podatkowe, rozliczenia roczne) - teksty informatyczne (lokalizacja oprogramowania, instrukcje użytkownika różnych programów) - dokumenty samochodowe - promocja cenowa na tłumaczenie przysięgłe z większości języków!

Oferty handlowe, korespondencję przedsiębiorstw z kontrahentami, dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu) dokumenty szkolne (dyplomy, świadectwa, indeksy, zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych) CV, listy motywacyjne, referencje, świadectwa pracy

(Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 131 § 3).

U mnie tłumaczenia przysięgłe szybko, solidnie i tanio.

mój profil w google +

piotrman@o2.pl

Darmowy licznik odwiedzin

tel: 602-375-146 Google+